Paragon Protect & Restore

Kobiler ve büyük işletmeler için sanal ve fiziksel sistemlerinin merkezi yönetim ile gelişmiş yedeklenmesi ve anlık geri yüklenmesi için geliştirilmiş yedekleme sistemidir.

Ajansız yedekleme, sanal makina replikasyonu, ve geri dönmelerde sorunsuz ve sıkıntısız bir performans gösterir.

Paragon Protect & Restore bu sayede sınıfındaki en iyi yedekleme ve geri dönme çözümüdür.

 • Tek bir konsoldan sanal ve fiziksel makinelerin yönetimi (ücretsiz)
 • ESX konuk makineleri aracısız yedekleme ve çoğaltma
 • Hyper-V konuk makineleri aracısız yedekleme
 • Hyper-V, fiziksel, Windows makinelerde Ajan-tabanlı yedekleme
 • Exchange e-posta veritabanlarının uygulama düzeyinde yedekleme
 • Uzaktan kurtarma ve yerinde donanım bağımsız geri (HIR)
 • Çok katmanlı depolama altyapısı ve özel veri tekilleştirme

Paragon Özellikleri ve Faydaları

Paragon, özellikleri ve getirdiği faydaları ile kullanıcılarının sistem korumasını en üst seviyeye çıkarmaktadır.

VSphere (VMware) Koruması

 • Misafirlerin Aracısız Yedeklenmesi:

  İşlem sürecinde hedef makinelerin ve hipervizörün üzerindeki yükü minimuma indirirken yedekleme performansını önemli ölçüde yükseltir. Paragon Protect & Restore vSphere tarafından host edilen herhangi bir çevrimiçi ya da çevrimdışı sanal makinenin(Windows, Linux, vs.) bütünüyle yedeklenmesini mümkün kılar.
 • Misafirlerin Aracısız Replikasyonu:

  Replikasyon belirli bir ESX veri deposundaki hedef makinelerin replikalarını kullanarak en iyi RTO’yu sağlar.
 • Hata Toleranslı Sistemler ve Ticari Olmayan ESX İçin Aracı Bazlı Yedekleme:

  VMware hata toleranslı sistemler ve ticari olmayan ESX tarafından host edilen misafirler için VMware kopya mekanizması aracılığıyla aracısız koruma mümkün olmadığı için, Paragon Protect & Restore bu sistemleri yerinde aracılar kullanarak korumayı mümkün kılar.
 • Replika Başlatma:

  Belirtilen replika replikasyon işleminden sadece bir kaç saniyede doğru bir şekilde ayrılır ve başlatılır, bu sayede Paragon Protect & Restore yöneticisinin minimum kesinti süresinde bozulmuş sistemi tekrar rayına oturtabilmesine izin verilir.
 • Esas/Yeni Konuma Geri Yükleme:

  Esas konumuna geri yüklendiğinde, esas makinenin eski hali otomatik bir şekilde silinir. Yeni bir konuma geri yüklendiğinde ise Yönetici makine için yeni bir isim, host ve verideposu seçimi için yönlendirilir. VM yapılandırma dosyası da buna göre değiştirilecektir.
 • VMware CBT Desteği :

  VMware Değişen Blok Takibi kullanımı tam ya da arttırılan yedeklemeler ya da replikaların ESX üzerinde minimum zamanda ve etkide oluşturulmasını garanti eder.
 • Paragon ITE Desteği :

  Paragon’un İmaj Transfer Motoru veri değişikliklerini takip etmenin alternatif bir yoludur. VMware CBT’nin başarısız olduğu durumlarda otomatik olarak kullanılır.

Hyper-V Koruması

 • Misafirlerin Aracısız Yedeklenmesi :

  Paragon Protect & Restore, Windows Hyper-V Server 2012 tarafından host edilen tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı sanal makineyi (Windows, Linux, vs.) yedekler.
 • Hyper-V Hostunun Aracı Tabanlı Yedeklenmesi :

  Paragon Protect & Restore, gömülü bir fiziksel aracı yoluyla Hyper-V hostlarını tamamen ya da ayrı yığınlarına göre koruyabilir.
 • VM’leri Esas/Yeni Konumuna Geri Yükleme :

  Esas konumuna geri yüklendiğinde, esas makinenin eski hali otomatik bir şekilde silinir. Yeni bir konuma geri yüklendiğinde ise Yönetici makine için yeni bir isim, host ve verideposu seçimi için yönlendirilir. VM yapılandırma dosyası da buna göre değiştirilecektir.
 • Paragon ITE Desteği :

  Paragon’un İmaj Transfer Motoru, veri değişikliklerini tam ve artırılan yedeklemelerin hızlı ve Hyper-V host’una en az etkiyi oluşturmasını sağlayarak takip etmek için kullanılır.

Fiziksel Makine Koruması

 • Aracı Bazlı Fiziksel Yedekleme :

  Tüm hedef Windows tabanlı fiziksel makinelere gömülü bir özel aracı altyapıyla etkileşime geçer ve yedekleme görevlerini yerine getirir.
 • Makineleri Tamamen Veya Tek Tek Yedekleme :

  Makinelerin tamamen korunması eksiksiz veri güvenliğini garanti eder. Belirli yığınların güvenliği yedekleme aralıklarının ve depolama gereksinimlerinin en aza indirilmesine olanak tanır.
 • Anında Koruma İçin One-Stop-Wizard :

  One-Stop-Wizard tek bir fiziksel sunucu ya da workstation’ un anında yapılandırılması be korumanın başlatılmamasına yardımcı olur.
 • Alan Dışı Yedekleme :

  PPR sadece uygulandığı alan içindeki öğelerin değil, ağdaki herhangi bir makinenin de korunmasını mümkün kılar.
 • Uzak Geri Yükleme :

  Yönetici yönetim konsollarının birinden veri (sistem dışı) yığınların uzaktan geri yüklenmesini başlatabilir.
 • Boş Makine (Bare-Metal) Kurtarma :

  Sorunlu cihaz özel bir WinPE kurtarma medyasından çalıştırılır. Altyapı bağlantısından sonra, yönetici manuel olarak istenen makine, yığın ve geri yükleme noktasını belirtir.
 • Paragon Kurtarma Kimliği :

  Kullanıcı etkileşimi gerekmeden otomatik ve uzaktan geri yükleme operasyonu gerçekleştirin.
 • Farklı Donanıma Geri Yükleme :

  Yöneticiye farklı donanımlı bir Windows tabanlı makineye işletim sistemini ve uygulamaları tekrardan kurmaya ve sistemi yeniden yapılandırmaya gerek olmadan doğrudan geri yükleme imkanı sağlar.

MS Exchange Koruması

 • Uygulama Seviyesi Koruma :

  Paragon Protect &Restore, MS Exchange 2007/2010/2013 sistemlerini, üretim e-posta sunucusuna hiçbir etkide bulunmadan, tutarlı veritabanı yedekleri oluşturma seçeneği sunarak uygulama seviyesine işleyebilir.
 • Artımlı Zincirler ve Blok-Seviyesi Veri Çoğaltma Elemesi :

  Artımlı yedekleme kullanımı, tam yedeklemeler için blok seviyesi delta yedekleme depo gereksinimlerini en aza indirmeye katkıda bulunurken, farklı zaman-damgları sayesinde ilave esneklik sunar.
 • Tek Örnekli Blok Yedekleme :

  Tam yedekleme alınırken bile, PPR sadece son yedeklemeden beri değişen veritabanı bloklarını analiz edip taşır. Böylece sunucu yük optimizasyonu ve yedekleme depo alanını en aza indirme sağlar.
 • Bozulmuş Artımlardan (increments) Otomatik Kurtarma :

  MS Exchange artımlı yedekleme oluşturmaya izin vermediği zaman, PPR otomatik olarak tam yedekleme başlatır.
 • Veri tabanı seviyesinde geniş geri yükleme seçenekleri :

  Paragon Protect & Restore ayrı veridepoları, depolama grupları ya da tüm grupları esas ya da alternatif bir konuma gerektiğinde bir çevirmeli (dialtone) veritabanı oluşturma opsiyonuyla geri yüklemeye olanak sağlar.
 • Posta kutusu seviyesinde esnek geri yükleme:

  Paragon Protect & Restore ayrıca belirli posta kutularının yıkıcı olmayan geri yüklemesine olanak sağlar. Varsayılan olarak, daha önceden var olan e-posta öğelerinin hiçbiri kaybedilmemişse, içerikleri esas konumlarına geri yüklenir. Eğer gerekirse, Yönetici geri yüklenmiş verinin istenilen herhangi bir posta kutusu ve klasöre geri yükleneceğini belirtebilir.
 • Exchange replikaları ve küme yapılandırması desteği :

  Paragon Protect & Restore Veritabanı Geçerlilik Grubu (DAG), Tek Kopya Kümesi (SCC), Yerel Sürekli Replikasyon (LCR), Küme Sürekli Replikasyonu (CCR), Bekleme Sürekli Replikasyonu (SCR), Tek Örnekli Obje Depolama (SIOS), ve Yüksek Geçerlilik ve Site Esnekliği’ni destekler.
 • PEGR ile yakın entegrasyon :

  PPR eğer PEGR ile birlikte kullanıldığında, yönetici belirli e-postaları görmek ve açmak için yedek e-posta veritabanını MS Outlook’a kolayca bağlayabilir.

Genel İmaj ve Replikasyon Seçenekleri

 • Desteklenen Depolama Bağları :

  PPR ESX veridepoları, yerel diskler, UNC (ağ paylaşımları), NAS, SAN, FTP/SFTP, bulut (Amazon S3) üzerine yedekleme verisini depolamaya olanak sağlar.
 • Çok-Katmanlı Depolama Altyapısı :

  PPR çift koruma problemine karşı sağlam bir çözüme sahiptir. Yönetilen (PPR altyapısı tarafından tam olarak kontrol edilen) depo alanlarına ya da yönetilenden yönetilmeyene (PPR altyapısının kontrol edemediği Tape ya da FTP/SFTP gibi) yedekleme verisinin arşivlendiği durumlarda çift yedekleme ya da replikasyon, üretim çevresine en az etkiyi göstererek hedef sistemlerin çift korumasına olanak sağlar.
 • Gelişmiş Yedekleme Formatı :

  Paragon pVHD’yi (Paragon Sanal Hard Disk) formatını sunar – sanal ve fiziksel makinelerin yedeklerini depolamak için optimize edilmiş özel bir VHD. Artımlı zincirleri, veri çoğaltma elemesi ve senkronizasyonuyla başa çıkmada çok verimlidir. pVHD standart sanal disk formatlarının düşük sıkıştırma oranı, bütünlük kontrolü ve şifreleme yeteneklerindeki limitasyonlardan uzaktır. Sonuç olarak esas yedekleme objelerinden dört kata kadar daha küçük yedekler oluşturmata imkan kılar.
 • Yedekleme Verisi Çoğaltma Elemesi :

  Yedekleme depo alanını büyük ölçüde azaltır. Varolan yerel ve ağ yedekleme depo alanlarını yerel bir çoğaltma eleme depo alanına bağlayarak, Yönetici depo alanlarının yinelenen veri içermediğinden emin olabilir, böylece depolama gereksinimleri büyük ölçüde azaltılabilir. Ayrıca, çoğaltma elemesi sadece özgün veri blokları depo alanlarına transfer edildiği için ağ trafiğini daha da azaltmayı mümkün kılar, böylece yedekleme sürelerinde, şirketin BT altyapısındaki RTO ve RPO’larında pozitif bir etki oluşturur.
 • Esnek Zamanlama Mekanizması :

  Koruma kuralları birkaç dakikadan (nCDP – Sürekliye yakın Veri Koruması) saatlik, günlük, haftalık ya da aylık olarak zamanlandırılabilir.
 • Gelişmiş Veri Tutma Mekanizması :

  Depolama alanlarının yedekleme ömrü ve kullanılan alanın etkili bir şekilde kontrol edilmesine olanak sağlar.
 • Yedekleme Verisi Hariç Tutma/Dahil Etme Filtreleri :

  Depolama gereksinimlerini en aza indirirken yedekleme sürecinin hızlandırılmasına olanak sağlar.
 • Dosya Seviyesi Kurtarma :

  PPR ayrı dosyaların ya da klasörlerin tek tek kurtarılması için sanal ya da fiziksel yedek imajların ve VM replikalarının içeriklerinin taranmasına izin verir. Gerektiğinde, esas klasör yapısının bozulmamış olması durumunda, gerekli veri yerel olarak (PPR konsolunun yüklenmiş olduğu bir makinede) ya da ağ paylaşımına geri yüklenebilir.
 • Anında Geri Yükleme :

  Anında geri yükleme (yedekleme imajı üzerinden başlatma) Ağ Dosya Sistemi (NFS) ya da Paragon’un Evrensel Imaj Yükleyicisi (UIM) ile mevcuttur.
 • Depolama Tarayıcısı :

  Daha kolay bir yönetim için tüm depolama alanları taramaya açıktır. Oluşturulmuş tüm yedeklemelerin ve replikaların listesine sahip olarak, Yönetici kritik olduğunu düşündüklerini kolayca bulabilir ve bütünlük kontrolü başlatabilir, ya da ihtiyacı olmadığını düşündüklerini silebilir ve ya geri yükleme başlatabilir.
 • Microsoft VSS Desteği :

  Microsoft’un Yığın Gölge Kopya Servisi (VSS) kullanımı Windows makinelerinin kopyasını alırken %100 veri istikrarına olanak sağlar.
 • Paragon UFSD Desteği :

  Paragon’un Evrensel Dosya Sistem Sürücüsü (UFSD) önemli dosya sistemlerine hızlı ve güvenilir erişim sağlar.

Göç Seçenekleri

 • ESX Veri Depoları Arası Göç :

  ESX tarafından host edilen bir sanal makineyi başka bir verideposuna göç ettirmeye olanak sağlar.
 • Fizikselden Fiziksele (P2P) Göç :

  Paragon Adaptive Restore™ ile donanıma bağlılık gerekmez; teknolojimiz gerekli sürücüleri otomatik olarak yerleştirerek ve bu tip bir göç için kritik olan diğer eylemleri gerçekleştirerek 2000’den bugüne tüm Windows işletim sistemlerinin farklı donanımlarda çalıştırılmasını garanti eder.
 • Sanaldan Fiziksele (V2P) Göç :

  Aracı bazlı yedekleme ve Paragon’un Adaptif Geri Yükleme’sinin birleşimi sanal makinelerin kolayca fiziksele dönüştürülmesine olanak sağlar.
 • Sanaldan Sanala (V2V) Göç :

  PPR sanal sunucuları ve workstation’ları VMware ESX’ten Hyper-V ve benzerlerine en az çabayla göç ettirme seçeneğini sunar.

İdare ve Yönetim (Management and Administration)

 • Dağıtılmış Mimari :

  Büyüyen çevrelere ve orta ila büyük ölçekli bölümlendirilmiş (departmentalized) kurumlar için ölçeklenebilirlik sunar.
 • PPR Yönetim Konsolu :

  Tüm sanal ve fiziksel makineleri tek konsoldan yönetmek için merkezi, kullanımı kolay arayüz.
 • Gerçek Zamanlı İstatistikler, Bildirimler ve Raporlama :

  PPR izleme için akıllı araçlar içerir. PPR konsolu o an içinde çalıştırılan tüm aktiviteler için gerçek zamanlı istatistikleri almaya, altyapı olaylarının hata, uyarı ya da bilgilerini filtrelemeye, ilgilendiğiniz bir altyapı öğesi ya da aktivitesi için (yedekleme ya da replika kuralları, vs.) belirli ya da birden fazla olay tipi (hata, uyarı, bilgi, vs.) hakkında e-posta bildirimleri ve raporları hazırlamaya yardımcı olur.
 • Etkili Sorun Giderme :

  Tüm kullanıcı ve servis aktiviteleri kayıt altına alınır (journalized), böylece karşılaşılan hataların kökünü bulmaya imkan sunar. Paragon’un destek takımıyla daha verimli bir iletişim için tüm ya da belirli altyapı kayıtlarını kolayca toplamaya olanak sağlayan Log Saver vardır.
 • Kolay Güncelleme/Yükleme :

  Tüm altyapı öğeleri, altyapı veritabanının eksiksiz istikrarını garanti edecek şekilde PPR konsolundan uzak bağlantı ile yükseltilebilir.
 • Akıllı Yük Dengeleme :

  Yedek altyapı üzerindeki yükü dengeleme amaçlı basit algoritmalar kullanan diğer araçların aksine, bizim çözümümüz Yedekleme Sunucusunun müsaitliğini, kaynak veriye erişimi, diğer eşzamanlı görevlerin oluşturduğu geçerli yedekleme deposu yükü ve diğer faktörleri dikkate alır.
 • Trafik Azaltma :

  Servis kalitesini (QoS) sağlamak için istemciler arası ağ bant genişliğinin yönetimini mümkün kılar.
 • Paragon ProTran :

  Paragon’un ProTran’ı, WAN bağlantıları üzerinden VM veri transferini büyük ölçüde arttıran (%300’e kadar), otomatik bir şekilde her iş için birden fazla TCP/IP bağlantısı kurarak yüksek gizli bağlantılar üzerinden iş çalıştırmak için özellikle optimize edilmiş özgün bir transfer protokolüdür.

Paragon Ekran Görüntüleri

“Paragon, kullanımı kolay, zorlu bir eğitim gerektirmeyen,
geniş yelpazeli yedekleme programıdır”

PPR Installer’ı bileşenlerin kurulumuna, destek ve güncelleme için Paragon’un E-servis’ine kayıt olmaya, gerekli alt yapı bileşenlerinin kaldırılmasına, ürünün güncellenmesine, kullanıcı kılavuzunun okunmasına imkan sağlar.
PPR Konsolu PPR’ın tüm özelliklerine erişim imkanı sağlar. Fiziksel ve sanal makinaların uzaktan yedekleme ve geri yüklemesini, depoların yönetimini, kurtarma medyası hazırlanmasını alt yapı aktivitelerinin izlenmesini mümkün kılar.
PPR VMware üzerindeki Windows, Linux ya da diğer işletim sistemlerindeki guest makinaların hızlı ve güvenilir ajansız yedekleme ya da replikasyonunu online ve offline olarak yapar.
Administrator tüm yedekler ve replikalar arasında önemli gördüklerine tutarlılık kontrolü yapabilir, ihtiyaç görmediklerini silebilir.
PPR ayrı ayrı data storage’ları ya da storage gruplarını bir seferde ister orijinal konuma ister alternatif bir konuma geri yükler
PPR gerekli policy’nin (ilke) tüm policy (ilke) çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi sunar. Burada her bir policy çalıştırılmasını sonuçları ile (başarılı ya da başarısız) birlikte görebilirsiniz. Başarısız bir policy (ilke) çalışmasına tıklayarak bu çalışma süresinde üretilen alt yapı loglarını görebilirsiniz.
Kullanıcıların oluşturduğu policy’lerin (yedekleme, geri yükleme, storage arşivleme, vb.) ve/veya sistem policy’lerinin (veri tabanı replikasyonu, vb.) raporları üretilebilir. Başarılı işler, başarısız işler ya da tümü için raporlar istendiğinde ya da planlamak suretiyle (günlük, haftalık, aylık ya da en az 7, 30, 90, 365 günlük) oluşturulabilir. PPR’ın mevcut versiyonunda raporların yalnızca mail ile gönderimi mümkündür.
Problemli makine özel bir WinPE kurtarma medyası ile başlatılır. Altyapıya bağlantıdan sonra Administrator arzu edilen makinayı, alanı ve geri yükleme noktasını belirtir.

Paragon Yedekleme Senaryoları

vSphere Guest Makinalarını Ajansız Koruması

PPR VMware destekli offline ve online Windows, Linux ya da diğer OS guestlerinin güvenilir ve hızlı ajansız disk imajlama yedeklemelerini ya da replikasyonunu sağlar. VMware (Changed Block Tracking) (Değişen blok izleme) ve Paragon’un patent bekleyen ITE (Image transfer Engine) (Imaj transfer motoru) kullanımı full ve artımlı imajların minimum zamanda ve vSphere üzerinde minimum etkiyle oluşturulmasını sağlar. Esnek saklama policy’leri (ilkeleri), gelişmiş veri işleme metotları, alakasız verinin otomatik hariç tutulması, ve yenilikçi pVHD formatı storage’ların optimal düzeyde kullanımına olanak tanır. Windows makinaların snapshot’ları alınırken MS VSS (Volume Shadow Copy Service) kullanımı veri tutarlığını destekler. Eşsiz bir data transport protokolü olan Paragon’un ProTran® ve iki aşamalı storage alt yapısı eş zamanlı alınan imajlar için yedekleme sürelerinin network trafiğinin ilave minimizasyonunu sağlar.

vSphere Guestlerinin Yedeklenmesi

Fiziksel makinalarla çalışmak üzere geleneksel yedekleme araçlarının aksine PPR sanallaştırma katmanında çalışabilir ve yedeklemeler için doğrudan VMware snapshot mekanizmasını kullanabilir. Belirli bir zamandaki kopyayı oluşturmak için hedef sanal makine üzerinde bir ajana ihtiyaç duymaz. Bu yaklaşım yedekleme performansını gözle görülür bir biçimde artırırken hedef makinalar ve hipervizör üzerindeki yükü de azaltır. Bununla birlikte yedeklemeleri yapmak için her guest’in oturum açma bilgilerine ihtiyaç duyulmaz.

vSphere Guestlerinin Replikasyonu

Birinci seviye uygulamalar çalıştıran yüksek erişilebilirlikte sanal ortamlar için PPR VM Backup ile VM Replication’u birlikte sunar. Replikasyon en iyi RTO’yu (Recovery Time Objective) sunar. Bu teknik hedef sanal makinelerin belirli bir ESX datastore üzerinde klonlarının (replikaların) oluşmasını ve farklı bir isimle host üzerine kayıt olmalarını sağlar. Replikalar sıkıştırılmadan orijinal formatlarında depolanır, böylelikle herhangi bir anda çalışmaya hazırdırlar. Başlangıçta hazırlanan full replikanın üzerine meydana gelen tüm değişiklikler VMware orijinal SnapShot dosyalarına yazılır ve bu da VMware snapshota dönme (revert-to-snapshot) mekanizmasının kullanımını ve felaket kurtarma senaryolarının hızlandırılmasını sağlar.

vSphere Guestlerinin Geri Yüklenmesi

PPR ile bir sanal makinayı geçmişteki herhangi bir noktaya geri döndürülebilir ve ister orijinal konuma ister yeni bir konuma yerleştirilebilir. Orijinal konuma geri döndürüldüğünde orijinal makine silinir (offline olmalıdır). Yeni bir konuma yerleştirildiğinde öncelikle yeni makine için yeni bir isim vermeniz, bir data store ve bir host göstermeniz daha sonra da sanal disk türünü ve network özelliklerini belirlemeniz istenir. Replikalar için is geri dönme süreci yalnızca klon sanal makinanın çalıştırılması demektir ki bu da saniyeler alacaktır.

Fiziksel Makinaların Ajan Bazlı Koruması

PPR Windows tabanlı fiziksel makinalar için ajan bazlı yedekleme sunar. Ağ üzerindeki herhangi bir Windows makine tamamen, ayrı ayrı alanları ile ya da sürücü harfleri ile korunabilir. VMware ESX guestleri için kullanılan teknolojinin neredeyse tamamı ajanlı fiziksel makine koruması için de kullanılır (MS VSS, Paragon’s ITE, ProTran, GoForSure, pVHD). Özel bir plug-in kullanımıyla kullanıcılar hedef makinalardaki yedekleme aktivitelerini bildirim alanından izleyebilirler. Wake-On-Lan (WOL) assistanı yedekleme için hedef bilgisayarları uyandırmaya imkan tanır.

Fiziksel Makinaların Yedeklenmesi

Makinalardaki yedekleme işlerini çalıştırması için özel bir ajan uygulamanın hedef makinalara yüklenmesi için öncelikle hedef makinalar alt yapıya doğrudan ya da yerinden dahil edilirler. AD OU’leri üzerine yeni eklenecek makinaları takip etmek ve bunları korumaya dahil etmek için özel bir ilke hazırlamak mümkündür. Yedekleme işlemi sırasında tüm imajlar yüksek oranda sıkıştırılır ve bu da yedekleme depo alanı gereksinimlerini ciddi oranda azaltır.

Fiziksel Makinaların Geri Yüklenmesi

PPR ile bir fiziksel makinayı geçmişte herhangi bir noktaya geri döndürmeniz mümkündür. Veri alanları (sistem kurulu olmayan alanlar) uzaktan geri yüklenebilirken sistem sürücülerinin ve makinaların tamamının geri yüklenmesi için önceden hazırlayacağınız bir özel WinPE medyanın kullanımı gerekmektedir. Bir geri yükleme işleminin yapılabilmesi için hedef makinanın Administration Server’a ya da Backup Server’lardan herhangi birine network erişiminin olması gerekir. Paragonun Adaptive Restore teknolojisi sayesinde geri yüklemelerde aynı donanıma ihtiyacınız yok. Yalnızca ihtiyacınız olan yeni sürücülerin eklenmesiyle (XP sonrası) herhangi bir Windows makinayı donanımdan bağımsız olarak geri yükleyebilirsiniz. Paragon’un Recover ID sistemi ile Administrator konsol üzerinden geri yüklemeyi planlayarak ilkeye bir ID atar ve bu ID’yi kullanarak kullanıcı kolaylıkla makinasını geri yükleyebilir.

Sanal Makinaların Ajan Bazlı Korunması

Ajan bazlı yedek alma teknolojisi fiziksel makinalar yanında ticari olmayan VMware ESXi üzerinde host edilen sanal makinalar için de kullanılabilir, zira VMware SnapShot mekanizması bu sürümlerde mevcut değildir. Dahası, bu yolla Hyper-V ya da başka hipervizörler üzerindeki Windows tabanlı guestlerinizi de korumanız mümkündür.

Dosya Seviyesinde Geri Yükleme

PPR hem fiziksel ya da sanal imajlarınız hem de VM replikalarınızın içerisinde gezinmenize ve istediğiniz dosya ya da klasörleri geri yüklemenize olanak tanır. Gerekli data ister lokal olarak ister network share üzerinden geri yüklenebilir, gerekirse orijinal klasör yapısı da korunabilir.

MS Exchange Koruma

MS Exchange 2007/2010/2013 Sunucular ve email databaseleri için ajan bazlı koruma sağlar. MS VSS (Volume Shadow Copy) API aracılığıyla uygulama seviyesinde çalışarak yöneticilerin Windows imajı için zaman harcaması gerekliliğini ortadan kaldırır. MS Exchange için PPR artımlı backup zincirleri, veri saklama mekanizmaları, blok-level data deduplication (veri tekilleştirme), replika veri tabanları vb. en güncel teknolojilerin tümünü kullanır. Ancak burada en büyük avantaj esnek geri yükleme seçenekleridir – tüm ya da seçili veri tabanlarının orijinal ya da alternatif bir konuma geri yüklenmesi ve bu esnada kullanıcıların e-mail gönderip almaya devam edebiliyor olması. Zincirin en son yedeğini geri yüklerken bize sunulan “replay transection logs” seçeneği sayesinde işlem logları (T-Logs ya da Transection logs) korunarak veri kaybı minimuma indirilir. Bunların yanı sıra eğer PPR’ı Paragon Granular Recovery (PEGR) ile birlikte kullanırsanız bir backup email database kolaylıkla MS Outlook’a bağlanarak belirli email öğeleri görülebilir ve çıkarılabilir.

Exchange Databaselerin Yeni Bir Konuma Geri Yüklenmesi

Exchange veri tabanlarının geri yüklenmesi saatler alabilir ve bu durumun günümüz şartlarında oldukça tehlikeli olduğu açıktır. Ancak kaçınılmaz olan downtime’lardan (sunucuların erişilemez olduğu süreçler) “dial tone database“ olarak adlandırılan teknik ile kaçınmak mümkündür. Bu teknik sayesinde problemli Exchange sunucunun kullanıcıları veri tabanları geri yüklenirken mail gönderip almaya devam edebilirler. Geri yükleme süreci tamamlandığında dial tone database üzerinde birikmiş olan kullanıcı mailleri de geri yüklenmiş olan databaselere aktarılır. Microsoft bu teknik için talimatlar sağlıyor ancak bunlar karmaşık prosedürler ve birçok işlemin PowerShell komutları ile yapılması gerekiyor. Paragon bunun yerine aynı işlemi 5 aşamalı bir sihirbaz ile tamamlamanızı sağlıyor.

MailBox’ların Geri Yüklenmesi

Aslında bu senaryonun felaket kurtarma (Disaster Recovery) ile pek bir ilgisi yoktur. Bazı durumlarda Exchange Yöneticilerinin kullanıcı mailbox’larını ayrı ayrı geri dönmeleri gerekebilmektedir. Bu durumla sıkça karşılaşırız. Böyle durumlar için PPR “üzerine yazmadan” yani yeni veriyi bozmadan eski veriyi geri dönme imkanı sunar. Mailbox ister orijinal konumuna isterseniz bir başka konuma geri yüklenebilir.

Dual Koruma

PPR yedekleme sürelerinizi optimize etmek ve network yükünüzü azaltmak için iki seviyeli bir storage yapısını destekler. Bu tür bir alt yapıda birinci seviye (primary) storage hedef makinaya mümkün olduğunca yakın olabilir ve bu da mümkün olan en kısa yedekleme süresini garanti eder. Geri yükleme ihtiyaçlarının %90 ‘ında bu birincil storage işlevsel durumdadır ve en iyi geri yükleme sürelerini de bu storage verir. İkinci seviye storage (secondary) da uzak konumda (offsite) seçilebilir (bulut ya da uzak ofis). Dual koruma sürecinde makinalarınızın yedekleri öncelikle lokaldeki birincil storage üzerine alınarak üretim ortamınızdaki etki minimuma indirilir, ardından da etkisi en az olacak en uygun vakitlerde uzak konumdaki ikincil storage üzerine arşivlenir.

Bir İkinci Seviye Storage Kullanımı

Yerel storage üzerindeki yedekleme verisi hafta sonları, mesai saatleri sonraları gibi müsait vakitlerde uzak konumda yerleştirilmiş olan ikincil storage üzerine arşivlenir. Ortamınızın desteklediği herhangi bir storage bu amaçla kullanılabilir (local, ESX datastore, network share, FTP, SFTP, gibi)

İki ikinci seviye storage kullanımı

Gelişmiş dual koruma senaryoları birincil storage kullanımının yanısıra iki farklı ikincil storage kullanımını içerebilir. Böyle senaryolarda yedekleme datası lokal storage (primary) üzerine alındıktan sonra performans etkisinin en az olacağı vakitlerde iki farklı ikincil storage üzerinde arşivlenir. İkincil storage türüne göre VM replikaları otomatik olarak pVHD imajlarına, pVHD imajları otomatik olarak VM replikalarına çevrilebilir.

Lokal Deduplication (Tekilleştirme) Storage

PPR “lokal deduplication server” olarak adlandırılan tekilleştirme sunucusunun firma ağı üzerine kurulumuna olanak tanır. Var olan yerel storage’larınız bu deduplication sunucusuna linklendiğinde yapının blok seviyesindeki ileri analiz özellikleri sayesinde aynı datanın farklı farklı storagelar üzerinde tekrarlanan depolanmalarının önüne geçilmiş olur. Bu sayede hem storage gereksinimlerini kısarak kazanırsınız, hem de yedekleme ve geri yükleme sürelerini ciddi oranda düşürerek performanstan kazanırsınız.
* Agentless protection of Hyper-V guest machines is available as a preview release at the moment

Vmware Yedekleme

Paragon ile Vmware üzerindeki sanallarınızı ayrı ayrı alıp istediğiniz yere rahatlıkla dönebilirsiniz.

Misafirlerin Aracısız Yedeklenmesi:

İşlem sürecinde hedef makinelerin ve hipervizörün üzerindeki yükü minimuma indirirken yedekleme performansını önemli ölçüde yükseltir. Paragon Protect & Restore vSphere tarafından host edilen herhangi bir çevrimiçi ya da çevrimdışı sanal makinenin(Windows, Linux, vs.) bütünüyle yedeklenmesini mümkün kılar.

Misafirlerin Aracısız Replikasyonu:

Replikasyon belirli bir ESX veri deposundaki hedef makinelerin replikalarını kullanarak en iyi RTO’yu sağlar.

Hata Toleranslı Sistemler ve Ticari Olmayan ESX İçin Aracı Bazlı Yedekleme:

VMware hata toleranslı sistemler ve ticari olmayan ESX tarafından host edilen misafirler için VMware kopya mekanizması aracılığıyla aracısız koruma mümkün olmadığı için, Paragon Protect & Restore bu sistemleri yerinde aracılar kullanarak korumayı mümkün kılar.

Replika Başlatma:

Belirtilen replika replikasyon işleminden sadece bir kaç saniyede doğru bir şekilde ayrılır ve başlatılır, bu sayede Paragon Protect & Restore yöneticisinin minimum kesinti süresinde bozulmuş sistemi tekrar rayına oturtabilmesine izin verilir.

Esas/Yeni Konuma Geri Yükleme:

Esas konumuna geri yüklendiğinde, esas makinenin eski hali otomatik bir şekilde silinir. Yeni bir konuma geri yüklendiğinde ise Yönetici makine için yeni bir isim, host ve verideposu seçimi için yönlendirilir. VM yapılandırma dosyası da buna göre değiştirilecektir.

VMware CBT Desteği :

VMware Değişen Blok Takibi kullanımı tam ya da arttırılan yedeklemeler ya da replikaların ESX üzerinde minimum zamanda ve etkide oluşturulmasını garanti eder.

Paragon ITE Desteği :

Paragon’un İmaj Transfer Motoru veri değişikliklerini takip etmenin alternatif bir yoludur. VMware CBT’nin başarısız olduğu durumlarda otomatik olarak kullanılır.

Hyper-v Yedekleme

Paragon ile Hyper-v üzerindeki sanallarınızı ayrı ayrı alıp istediğiniz yere rahatlıkla dönebilirsiniz.

Misafirlerin Aracısız Yedeklenmesi :

Paragon Protect & Restore, Windows Hyper-V Server 2012 tarafından host edilen tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı sanal makineyi (Windows, Linux, vs.) yedekler.

Hyper-V Hostunun Aracı Tabanlı Yedeklenmesi :

Paragon Protect & Restore, gömülü bir fiziksel aracı yoluyla Hyper-V hostlarını tamamen ya da ayrı yığınlarına göre koruyabilir.

VM’leri Esas/Yeni Konumuna Geri Yükleme :

Esas konumuna geri yüklendiğinde, esas makinenin eski hali otomatik bir şekilde silinir. Yeni bir konuma geri yüklendiğinde ise Yönetici makine için yeni bir isim, host ve verideposu seçimi için yönlendirilir. VM yapılandırma dosyası da buna göre değiştirilecektir.

Paragon ITE Desteği :

Paragon’un İmaj Transfer Motoru, veri değişikliklerini tam ve artırılan yedeklemelerin hızlı ve Hyper-V host’una en az etkiyi oluşturmasını sağlayarak takip etmek için kullanılır.

Fiziksel Server Yedekleme

Paragon ile fiziksel makinelerinizin yedeğini / imajını alıp istediğiniz yere rahatlıkla dönebilirsiniz.

Aracı Bazlı Fiziksel Yedekleme :

Tüm hedef Windows tabanlı fiziksel makinelere gömülü bir özel aracı altyapıyla etkileşime geçer ve yedekleme görevlerini yerine getirir.

Makineleri Tamamen Veya Tek Tek Yedekleme :

Makinelerin tamamen korunması eksiksiz veri güvenliğini garanti eder. Belirli yığınların güvenliği yedekleme aralıklarının ve depolama gereksinimlerinin en aza indirilmesine olanak tanır.

Anında Koruma İçin One-Stop-Wizard :

One-Stop-Wizard tek bir fiziksel sunucu ya da workstation’ un anında yapılandırılması be korumanın başlatılmamasına yardımcı olur.

Alan Dışı Yedekleme :

PPR sadece uygulandığı alan içindeki öğelerin değil, ağdaki herhangi bir makinenin de korunmasını mümkün kılar.

Uzak Geri Yükleme :

Yönetici yönetim konsollarının birinden veri (sistem dışı) yığınların uzaktan geri yüklenmesini başlatabilir.

Boş Makine (Bare-Metal) Kurtarma :

Sorunlu cihaz özel bir WinPE kurtarma medyasından çalıştırılır. Altyapı bağlantısından sonra, yönetici manuel olarak istenen makine, yığın ve geri yükleme noktasını belirtir.

Paragon Kurtarma Kimliği :

Kullanıcı etkileşimi gerekmeden otomatik ve uzaktan geri yükleme operasyonu gerçekleştirin.

Farklı Donanıma Geri Yükleme :

Yöneticiye farklı donanımlı bir Windows tabanlı makineye işletim sistemini ve uygulamaları tekrardan kurmaya ve sistemi yeniden yapılandırmaya gerek olmadan doğrudan geri yükleme imkanı sağlar.

Paragon Sistem Gereksinimleri

Paragon’un başarılı bir şekilde kurulumu ve kullanımı için, sisteminizin aşağıda önerilen
minimum yazılım ve donanım özelliklerini sağladığına emin olun…

Sunucu İçin:

İşletim Sistemi
Microsoft® Windows® XP SP3
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows Server 2003 SP2
Windows Server 2008 R1 / R2
Windows Server 2012 R1 / R2
Not! VMware Gelişmiş Ulaşım sadece 2003 SP2 / 2008/2012, Windows Server altında desteklenir
Bellek
2 GB veya daha fazla
İşlemci
x86 / x64 işlemci (en az 2 çekirdek / Yedekleme Server 4 çekirdek). hızlı çoklu-çekirdekli işlemcilerin kullanılması veri işleme performansını artırır ve daha fazla eşzamanlı işler için izin verir
Depolama
Yönetim / Kurulum Sunucusu: 400 MB yüklemek için Backup Server: 200 MB yüklemek için Konsolu: 50 BM yüklemek için
Çevre
Active Directory etki alanı ortamında

Client İçin:

İşletim Sistemi
Microsoft® Windows® XP SP3
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
YENI , Windows 8.1
Windows Server 2003 SP2
Windows Server 2008 R1 / R2
Windows Server 2012 R1 / R2
YENI Windows Hyper-V Server 2012
Bellek
2 GB veya daha fazla
Hypervisor’lar
VMware® vSphere® 5.1, 5.0, 4.1 ve 4.0
VMware ESX® ve VMware ESXi ™ 4.x ve 5.x
Ticari Olmayan VMware ESX **
Microsoft Hyper-V
Microsoft, Exchange
Exchange Server 2007
Exchange Server 2010
Exchange Server 2013
Tek Kopya Kümeleri destek
Küme sürekli çoğaltma desteği

Paragon Protect & Restore Fiyat Listesi

Sanal Server

Ürün Adı
CPU Sayısı
Fiyatı
Online Destek *
Online Kurulum *
PPR Vmware and Hyper-V
1
699,00 $
139,80 $
139,80 $
PPR Vmware and Hyper-V
2
799,00 $
159,80 $
159,80 $
PPR Vmware and Hyper-V
4
1.598,00 $
319,60 $
319,60 $
PPR Vmware and Hyper-V
6
2.397,00 $
479,40 $
479,40 $

* Online Destek paketi yıllıktır ve opsiyoneldir, alınmadığı takdirde müşteri bu hizmetten faydalanamaz.

* Online Kurulum paketi opsiyoneldir, alınmadığı takdirde müşteri bu hizmetten faydalanamaz.

Merkez bankası döviz satış kuru baz alınır ve fiyatlara KDV dahil değildir.

Fiziksel Server

Ürün Adı
Kullanıcı Aralığı
Birim Fiyat
Online Destek *
Online Kurulum *
PPR Server
1
949,00 $
189,80 $
189,80 $
PPR Server
2 – 4
759,20 $
151,84 $
151,84 $
PPR Server
5 – 9
711,75 $
142,35 $
142,35 $
PPR Server
10 – 24
664,30 $
132,86 $
132,86 $

* Online Destek paketi yıllıktır ve opsiyoneldir, alınmadığı takdirde müşteri bu hizmetten faydalanamaz.

* Online Kurulum paketi opsiyoneldir, alınmadığı takdirde müşteri bu hizmetten faydalanamaz.

Yukarıdaki belirtilen fiyatlar server başı birim fiyatları göstermektedir.

Merkez bankası döviz satış kuru baz alınır ve fiyatlara KDV dahil değildir.

Client Makina

Ürün Adı
Kullanıcı Aralığı
Birim Fiyat
Online Destek *
Online Kurulum *
PPR Workstation
1 – 9
89,00 $
150,00 $ **
150,00 $ **
PPR Workstation
10 – 49
71,20 $
14,24 $
14,24 $
PPR Workstation
50 – 99
66,75 $
13,35 $
13,35 $
PPR Workstation
100 – 199
62,30 $
12,46 $
12,46 $

* Online Destek paketi yıllıktır ve opsiyoneldir, alınmadığı takdirde müşteri bu hizmetten faydalanamaz.

* Online Kurulum paketi opsiyoneldir, alınmadığı takdirde müşteri bu hizmetten faydalanamaz.

** 9 kullanıcıya kadar bu hizmetler 150 $’dır.

Yukarıdaki belirtilen fiyatlar kullanıcı başı birim fiyatları göstermektedir. (150 $ olanlar hariç)

Merkez bankası döviz satış kuru baz alınır ve fiyatlara KDV dahil değildir.

Sonraki yıllar hizmet bedelleri

Ürün Adı
Online Destek
Güncelleme
Online Destek + Güncelleme
Lisans Bedelinin
%20′ si
%20′ si
%30′ u

Yukarıdaki hizmet bedelleri anlaşma bitiş tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yenileme talep edilirse geçerlidir.

Yukarıdaki yüzdelik ifadeler güncel lisans bedeli üzerinden baz alınacaktır.

Merkez bankası döviz satış kuru baz alınır ve fiyatlara KDV dahil değildir.

BİLGİ İÇİN BİZE ULAŞIN

info@fsbteknoloji.com /  +90 0312 417 03 72